WĘGLOKOKS S.A. to przede wszystkim:

 

1. Handel zagraniczny

  • - eksport węgla kamiennego energetycznego, sortowanego i koksowego;
  • - import węgla, magnetytu oraz biomasy.
  • - logistyka towarów z wykorzystaniem transportu morskiego,kolejowego,rzecznego i samochodowego.

 

2. Działalność na rynku krajowym

  • - obrót handlowy produktami dla hutnictwa;
  • - dostawy magnetytu i flokulantów oraz materiałów dla górnictwa;
  • - obrót paliwami płynnymi dla przemysłu energetycznego;
  • - sprzedaż węgla.

media