3.03.2020 r. 

 

Zapytanie ofertowe dot. wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach dla potrzeb najmu.

Treść ogłoszenia

 

 

10.01.2020 r.

 

Węglokoks S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów osobowych należących do floty spółki.

 

Treść ogłoszenia

Regulamin

Oferta i oświadczenie

Umowa sprzedazy samochodow

Załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży samochodów osobowych

Informacje o samochodzie -SK0518V

Informacje o samochodzie -SK731EC

 

 

 

 

08.11.2019 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu systemu klasy ERP

 

Węglokoks S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000 95342,

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na dostawę oprogramowania, instalację na posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej
i wdrożenie w WĘGLOKOKS S.A. systemu informatycznego klasy ERP
wraz z  przeprowadzeniem szkoleń użytkowników i administratorów oraz świadczeniem serwisu utrzymaniowego i  usług rozwoju.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o Zamówieniu

 

 

Odpowiedzi na pytania:

 

 

1. 20191118 WGK ERP Odpowiedzi na pytania oferentów.pdf

 

 

 

27.09.2019 r. 

 

 

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych przy ul. Pszczyńskiej 10 w Katowicach dla potrzeb sprzedaży.


2. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej przy ul. Ściegiennego 3A w Katowicach celem rozporządzania nieruchomością na zasadzie najmu.


3. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania pięcioletnich przeglądów budowlanych w obiektach znajdujących się w zasobie Spółki.

 

 

 

 

13.09.2019 r.

 

WĘGLOKOKS S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000 95342, kapitał zakładowy 558 818 830 zł (opłacony w całości) informuje, że na podstawie zapisu ust. I.16 pkt 2. 2) SIWZ postępowanie przetargowe pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP w WĘGLOKOKS S.A.” zostało unieważnione 

 

 

 

02.09.2019 r.

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS S.A.

treść ogłoszenia30.08.2019 r. 

 

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 zaprasza  do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej/ biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A. za rok 2019 i za rok 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za rok 2019 i za rok 2020 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań

treść ogłoszenia

 

 

 

 

28.08.2019 r.  

 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o ogłasza trzeci ustny przetarg na sprzedaż następujących aktywów trwałych:

 

1.Samochód Skoda Octavia II Liftback Ambiente 1,8 TSI/118 KW Manual-6G, przebieg 332 497 km, rok produkcji 2011,

2.Samochód Skoda Octavia II , przebieg 258 990 km, rok produkcji 2011,

treść ogłoszenia 

 

 

 

07.08.2019 r.

 

WĘGLOKOKS S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 ogłasza konkurs na usługi doradcze wykonania wyceny majątku nieruchomego Huty Pokój

 

Treść ogłoszenia

 

Zaktualizowane wykazy składników majątku nieruchomego Huty Pokój S.A. podlegających wycenie w postępowaniu

 

Pytania do SIWZ.09.08.2019

 

 

 

05.08.2019 r. 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 41- 940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka ogłasza drugi ustny przetarg na sprzedaż następujących aktywów trwałych:

 

Samochód Skoda Octavia II, przebieg 258 990 km, rok produkcji 2011, Termin przetargu: 23.08.2019 r.

 

Samochód Skoda Octavia II Liftback Ambiente 1,8 TSI/118 KW Manual-6G, przebieg 332 497 km, rok produkcji 2011, Termin przetargu: 22.08.2019 r.

 

 

 

26.07.2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu poszycia dachowego oraz modernizacji instalacji odgromowej w obiekcie garażowo-warsztatowo-socjalnym zlokalizowanym przy ul. Piotra Ściegiennego 3A w Katowicach.

Treść zapytania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania modernizacji sali konferencyjnej w wieży B, XIV piętro, pokój 64,65 nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach. 

Treść zapytania tutaj

 

 

 

29.04.2019 r.

 

 

RADA NADZORCZA WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska :

 

  1. 1.Prezesa Zarządu Spółki
  2. 2.Wiceprezesa Zarządu Spółki

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

19.03.2019 r.

 

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach 

przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 

Prezesa Zarządu Spółki WĘGLOKOKS S.A. 

treść ogłoszenia

 

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych 

treść ogłoszenia

 

Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej 

treść ogłoszenia

 

Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych 

treść ogłoszenia

 

15.03.2019 r.

 

Ogłoszenie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS 

 

Regulamin konkursu

Zmiany 18-03-2019

Zmiany 20-03.2019

Pytania 25-03-2019

Pytania 26-03-2019

 Odstąpienie od postępowania

 

28.02.2019 r. 

 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU P/N "ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ GSM DLA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS”

 

SIWZ - GSM  ver. 28.02.2019

Załącznik nr 3 do SIWZ postępowania nr 201812GSM01

Pytania do SIWZ 13-03-2019

Pytania do SIWZ 14-03-2019

Pytania do SIWZ 18-03-2019

Pytania do SIWZ 19-03-2019

GSM informacja o wyborze najbardziej korzystnej oferty 

 

18.12.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu systemu klasy ERP

 

Węglokoks S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000 95342, kapitał zakładowy 558 818 830 zł (opłacony w całości)

 

ogłasza

 

przetarg pisemny dwustopniowy w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie w WĘGLOKOKS S.A. systemu informatycznego klasy ERP, zwanego dalej „Systemem”, obejmującego instalację Systemu na posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej, dostawę niezbędnego oprogramowania, szkolenia użytkowników i administratorów oraz świadczenie serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju.

 

 

Pliki do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o Zamówieniu
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

 

Odpowiedzi na pytania:

 

1. 20181220_WGK_ERP_Odpowiedzi_na_pytania_Oferentow.docx 
2. 20190102 WGK ERP Odpowiedzi na pytania Oferentów - 2.docx
3. 20190109_WGK_ERP_Odpowiedzi na pytania Oferentów.docx

 

9.10.2018 r

Rada Nadzorcza Huty Łabędy S.A. wszczyna postepowania kwalifikacyjne na stanowiska:

 

1. Prezesa Zarządu.

2. Wiceprezsa Zarządu ds. Handlu i Produkcji.

 

06.09.2018 r.

 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ogłasza ustny przetarg na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ASTRA II 1.4 MR’98 nr rej. SPI 11US, nr inwentarza 1/741/50991, nr VIN W0L0TGF4836107852, przebieg 380 131 km, rok produkcji 2003, poj. silnika 1389 cm³, 90 KM, benzyna.

 

pełna treść ogłoszenia

 

01.08.2018 r.

 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ogłasza ustny przetarg na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ASTRA II 1.4 MR’98 (przebieg 380 131 km, rok produkcji 2003, poj. silnika 1389 cm³, 90 KM, benzyna).

 

pełna treść ogłoszenia

 

11.07.2018 r.

 

Zarząd Spółki WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Spółce WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o.

 

pełna treść ogłoszenia

 

 

02.07.2018 r. 

 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ogłasza ustny przetarg na sprzedaż Samochodu osobowego OPEL ASTRA II 1.4 MR’98 nr rej. SPI 11US, nr inwentarza 1/741/50991, nr VIN W0L0TGF4836107852, przebieg 380 131 km, rok produkcji 2003, poj. silnika 1389 cm³, 90 KM, benzyna.

 

pełna treść ogłoszenia

 

19.06.2018 r.

 

WĘGLOKOKS S.A.

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095342, NIP 634-00-17-095, REGON 271883564, Kapitał zakładowy (wpłacony) 558 818 830,00 zł ogłasza o przeznaczeniu do najmu nieruchomości „Zespół Garażowo-Warsztatowy” zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Ściegiennego 3a.

 

WIĘCEJ

 

7.06.2018 r.

WĘGLOKOKS KRAJ sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny na sprzedaż aktywa trwałego w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu - nieruchomości  składającej się z działek niezabudowanych nr 1233/13 o pow. 2 043 m2 , nr 1557/13 o pow. 70 047 m2 położonych w Piekarach Śląskich w dzielnicy Szarlej, w rejonie ulicy Solidarności i autostrady A1, obręb Piekary Wielkie.

 

WIĘCEJ

 

29.05.2018 r.Rada Nadzorcza Huty Pokój S.A. wszczyna postepowania kwalifikacyjne na stanowiska:

1. Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych

2. Wiceprezesa ds. Handlu i Produkcji

 

23.05.2018 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie HUTY ŁABĘDY S.A. VIII kadencji

Postępowania kwalifikacyjne odbędą się w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. z dnia 18 maja 2018 r.

Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

  1. Prezesa Zarządu,
  2. Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji,
  3. Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych,
  4. Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego.

20.03.2018 r.

Węglokoks S.A., 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS 00000 95342,  ogłasza przetarg pisemny dwustopniowy w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację, wdrożenie urządzeń i oprogramowania oraz utrzymanie systemu wydruków, świadczone w formie usługi najmu na rzecz Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach, w okresie 36 miesięcy.

WIĘCEJ

13.03.2018 r.

Informacja dotycząca konkursu na stanowisko:

prezesa zarządu spółki "Biuro Centrum" Sp. z o.o. WIĘCEJ

oraz wiceprezesa zarządu spółki "Biuro Centrum" Sp. z o.o. WIĘCEJ


06.02.2018 r.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ogłasza ustny przetrag na sprzedaż Żurawia budowlanego ŻB 75/100. 

Więcej

08.09.2017 r. 

WĘGLOKOKS S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095342, NIP 634-00-17-095, REGON 271883564, Kapitał zakładowy (wpłacony) 558 818 830,00 zł, zamierza przeznaczyć do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu - działek nr 1952/55, 3487/55, 3460/55, 3461/55 o łącznej powierzchni 49 380,00 m2,  zabudowanych budynkami stanowiącymi oddzielną od gruntu własność w postaci budynków Centrum Konferencyjno – Administracyjno – Hotelowego o łącznej powierzchni użytkowej 3 469,42 m2, objętych księgą wieczystą KW nr KA1K/00058749/5. 

Więcej

21.08.2017 r.

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A za rok 2017 i 2018  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Węglokoks za rok 2017 i 2018 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Więcej

31.07.2017 r.

WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria), realizując obowiązek ustalenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016r. (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) z uwagi na fakt, iż siedziba Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH znajduje się poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej zagłosowała za uchwałą ustalającą część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2.

28.07.2017 r.

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A za rok 2017 i 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020)  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Węglokoks za rok 2017 i 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020) oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Więcej

07.07.2017 r.

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A za rok 2017 i 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020)  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Węglokoks za rok 2017 i 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020) oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Więcej

06.07.2017 r.

Ogłoszenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członka organu zarządzającego WEGLOKOKS Scandinavia A/S

WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w WEGLOKOKS Scandinavia A/S z siedzibą w Hellerup (Dania) realizując obowiązek ustalenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016r. (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) z uwagi na fakt, iż siedziba WEGLOKOKS Scandinavia A/S znajduje się za granicą Rzeczypospolitej Polskiej zagłosowała za uchwałą ustalającą część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2.

04.01.2017 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Więcej

27.10.2016
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu „BIURO CENTRUM” Sp. z o.o.
w Katowicach. Pobierz

21.07.2016
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesa ds. Rozwoju WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

26.06.2013
Zmiany w Zarządzie Spółki

22.03.2013
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

26.03.2012
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

06.09.2010
Zmiana statutu Spółki.

07.07.2010
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

10.08.2009
Zmiany w składzie Radzy Nadzorczej i Zarządu Spółki

03.02.2009
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

02.09.2008
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

03.04.2008
Zmiany nazw stanowisk

10.09.2007
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

11.06.2007
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

18.05.2007
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

13.03.2007
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

03.08.2006
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

24.05.2006
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

15.05.2006
Zmiany w Zarządzie Spółki

21.02.2006
Zmiany w Zarządzie Spółki

21.04.2005
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

01.04.2005
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

23.03.2005
Modyfikacja Statutu firmy.

04.02.2005
Modyfikacja Statusu Prawnego firmy.

01.14.2004
Zamieszczenie serwisu BIP WĘGLOKOKS S.A. w Internecie

media